Tüp Bebek Tedaviniz için daima yanınızdayız! Sizi Arayalım

PGT Testi – Preimplantasyon Genetik Tanı

PGT Testi Nedir?

Tüp bebek tedavisi sırasında sağlıklı embriyoların tespit edilerek anne adayına aktarılması için embriyolara yapılan genetik testine PGT Testi veya PGT yöntemi denir. PGT’nin açılımı “pre-implantasyon genetik tanıdır.

Tüp Bebek Tedavisinde Pre-implantasyon Genetik Tanı (PGT)

PGT ile tüp bebek tedavisinin başarı oranı artırılır.

Preimplantasyon genetik tanı ile klinik gebelik oranı artırılır.

PGT sayesinde sağlıklı embriyolar seçilerek gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski azaltılır.

Aynı zamanda PGT ile gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliği de azaltılır.

PGT çoğul gebelik oranını azaltır.

Birden çok başarısız tüp bebek denemesinin oluşturduğu mali yükü ve psikolojik baskıyı azaltır.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nasıl Yapılır?

PGT testi, her durumda yaptırılmaz. Öncelikle PGT testi yaptıracağınız zamanı en iyi doktorunuz bilecektir, doktorunuzun önerisi dahilinde PGT testi yaptırılabilir.

Sağlıklı embriyoların doğru biçimde seçilebilmesi için gereken işlemler;

Embriyolardan 3. gün biyopsi yoluyla ayrı ayrı hepsinden 1 veya 2 tane blastomer (hücre) çıkarılır. Biyopsi işlemi embriyolarınızda herhangi bir hasara neden olmaz.
Biyopsi işlemiyle elde edilen blastomerler genetik laboratuvarına yollanır ve orada genetik test yapılır. Sonuçların belirlenmesi 6 ila 12 saat sürer.
Çıkan sonuçlar doğrultusunda sağlıklı embriyo ve eğer cinsiyet seçimi istenmişse cinsiyeti belli embriyonun anne adayına transfer edilmesi için rapor hazırlanır.

PGT ile Hangi Hastalıklar Taranabilir?

Tek Gen Hastalıkları Taranması (PGD-M)

Akdeniz Anemisi

(ß-talasemi)

Orak Hücre Anemisi

Spinal Musküler Atrofi (SMA)

Doğumsal İşitme Kaybı- Sağırlık

Kistik Fibrozis

Nijmegen Sendromu

Leigh’s Sendromu

Pompe

Galaktozemi

Niemann Pick

Otopalatodigital Sendromu

RH uyumsuzluğu

MTHFR

Protrombin

Faktör V Leyden

Kromozomal Hastalıklar

Down Sendromu

Edwards Sendromu

Patau Sendromu

Klinefelter Sendromu

Turner Sendromu

Doku Uyumluluk Testleri

HLA Tiplemesi

Doktora Sor